Ang Kalag Ko May Kahayag Na (There Is Sunshine In My Soul) | Eliza E. Hewitt

No Comments
Ang Kalag Ko May Kahayag Na
(There Is Sunshine In My Soul)
Eliza E. Hewitt
Key: Ab

Verse 1
Ang kalag ko may kahayag na,
Ug kalipay nga bug-os;
Ang kangitngit akong likayan,
Suga ko si Jesus.

Koro:
May kahayag nga bulahan,
Ug kalipay nga hilabihan;
Nawong ni Jesus ang nagsidlak,
Ang kalag ko hayag na.

Verse 2
Ang kalag ko naga-awit na,
Ug nagday'ga sa Hari ko;
Nanimati si Jesus karon
Sa alawiton ko.

Koro

Verse 3
Ang kalag ko may kabag-o na,
Kuyog man sa Ginoo;
May kalinaw'ng kasing-kasing ko,
Nahanaw'ng kaguol.

Koro

Verse 4
Ang kalag ko may kalipay na,
May pagtoo, gugma man;
Ang mahal nga panalangin N'ya
Kanako gihatag.Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments

Post a Comment